athlesis logo

Covid-19

Μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού |Protective measures against the spread of covid-19

Posted 4 χρόνια πριν

1. Στην είσοδο του γυμναστηρίου έχει τοποθετηθεί πατάκι καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων. 2. Σε όλους τους χώρους του Athlesis υπάρχει αντισηπτικό. Καλούνται τα μέλη να το χρησιμοποιούν πριν και μετά την προπόνηση. 3. Σε όλους τους χώρους υπάρχει υγρό καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. 4. Μεταξύ των τάξεων τηρείται χρονική απόσταση, προκειμένου να απολυμαίνεται ο χώρος που χρησιμοποιείται. 5. Όλες οι αίθουσες όπου πραγματοποιούνται small group αερίζονται επαρκώς με φυσικό τρόπο. 6. Το σύστημα κλιματισμού πληροί τις προδιαγραφές που έχουν θέσει οι αρμόδιοι φορείς. 7. Όλες οι υπηρεσίες πραγματοποιούνται με ανάλογη προκράτηση. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ανά πάσα στιγμή ο πλήρης έλεγχος της ροής των μελών και του μέγιστου αριθμού ατόμων που πρέπει να βρίσκονται εντός του γυμναστηρίου. 8. Πολλά small group πραγματοποιούνται στον εξωτερικό χώρο του Athlesis, τον οποίο διαμορφώνουμε ανάλογα με την κάθε αθλητική δραστηριότητα. 9. Το προσωπικό του Athlesis φορά μάσκα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του. 10. Οι πετσέτες που παρέχουμε στα μέλη πλένονται στους 60°C και το πλυντήριο απολυμαίνεται μετά από κάθε πλύση. Ωστόσο, παροτρύνουμε τα μέλη μας να χρησιμοποιούν την ατομική τους πετσέτα.  11. Παροτρύνουμε τα μέλη μας να φορούν μάσκα κατά την είσοδο κι έξοδο από τον χώρο του Athlesis και να τη βγάζουν μόνο την ώρα που αθλούνται.  12. Παροτρύνουμε τα μέλη μας να προσέρχονται 5´ πριν από την έναρξη της τάξης και να αποχωρούν με την ολοκλήρωση της. 13. Το ωράριο του γυμναστηρίου διαμορφώνεται ως εξής: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.30-22.00, ΣΑΒΒΑΤΟ: 10.00-18.00, ΚΥΡΙΑΚΗ: 10.00-15.00, ώστε να δίδεται περισσότερος χρόνος για τον επαρκή καθαρισμό. 14. Δε θα λειτουργεί ο αυτόματος πωλητής. 15. Eπιτρέπεται η χρήση των αποδυτηρίων. Επιπλέον θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξωτερικά lockers, τα οποία θα καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση. Παροτρύνουμε τα μέλη μας να χρησιμοποιούν τα ντούζ μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη. 16. Τηρούμε τις αποστάσεις μεταξύ των μελών μειώνοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά μάθημα. 17. Καταργούμε για την περίοδο αυτή τα μαθήματα όπου τα μέλη καλούνται να μοιραστούν εξοπλισμό (circuit 45', aerial yoga), αντικαθιστώντας τα με νέα προγράμματα (functional training). 18. Το spinning θα πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο έως ότου λάβουμε τις ανάλογες οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς για την ασφάλεια μαθημάτων με ένταση σε εσωτερικούς χώρους.  1. Shoe cleaning and disinfection mat has been installed at the entrance of the gym. 2. In all areas of Athlesis there is an antiseptic. Members are invited to use it before and after training. 3. In all areas there is a liquid for cleaning and disinfecting the equipment used. 4. There is a time interval between classes in order to disinfect the space used. 5. All rooms where small groups take place are adequately ventilated in a natural way. 6. The air conditioning system meets the specifications set by the competent bodies. 7. All services are carried out with appropriate reservation. In this way, full control of the flow of members and the maximum number of people who need to be inside the gym is achieved at all times. 8. Many small groups take place outside Athlesis, which we configure according to each sporting activity. 9. Athlesis staff wear a mask during their working hours. 10. The towels we provide to the members are washed at 60 ° C and the washing machine is disinfected after each wash. However, we encourage our members to use their personal towel. 11. We urge our members to wear a mask when entering and leaving the Athlesis area and to take it off only while exercising. 12. We urge our members to arrive 5´ before the start of the class and to leave upon completion. 13. The gym schedule is as follows:MONDAY-FRIDAY: 07.30-22.00, SATURDAY: 10.00-18.00, SUNDAY: 10.00-15.00, to give more time for adequate cleaning. 14. The vending machine will not work. 15. The use of locker rooms is allowed. In addition, external lockers can be used, which will be cleaned after each use. We encourage our members to use the showers only if absolutely necessary. 16. We keep the distance between the members by reducing the number of participants per lesson. 17. For this period, we abolish the courses where members are invited to share equipment (circuit 45 ', aerial yoga), replacing them with new programs (functional training). 18. The spinning will take place outdoors until we receive the appropriate instructions from the competent bodies for the safety of courses with intensity indoors.